1985 Αθήνα Αίθουσα Τέχνης Αντήνωρ

Κατάλογος έκθεσης: 1985 Αθήνα Αίθουσα Τέχνης Αντήνωρ